Jotvingių gimnazija pasiekė žodžių rašymo per valandą rekordą

Balandžio 24 d. 26 Alytaus Jotvingių gimnazijos I–IV klasių gimnazistai šios švietimo įstaigos vardadienio proga siekė dar vieno – žodžių rašymo per valandą – rekordo. Pasak Jotvingių gimnazijos direktoriaus Kęstučio Miliausko, tokio geriausio rezultato dar niekas nebuvo siekęs. Todėl direktoriui pasiūlius moksleivių bendruomenė įsitraukė labai aktyviai ir nuoširdžiai. Siekiantiems laimėti buvo iškelti tam tikri reikalavimai: rašomų žodžių negalima kartoti, jie turi būti nebendros šaknies, neįskaičiuojami linksniais, skaičiais, giminėmis ir pan., kaitomi žodžiai, taip pat vietovardžiai, asmenvardžiai. Kad būtų lengviau siekti tikslo ir skaičiuoti užrašytus žodžius, gimnazistams buvo parengti specialūs numeruotomis eilutėmis suskirstyti A3 formato lapai – kiekviename lape galima įrašyti po 180 žodžių. Buvo dalyvių, kurie prirašė ir po keletą specialiųjų lapų. Kruopščiai suskaičiavus rezultatus paaiškėjo nugalėtoja ir absoliuti Lietuvoje dar nesiekto rekordo autorė – 4b gimnazijos moksleivė Aurelija Aldonytė. Ji per akademinę valandą (45 min) parašė 456 žodžius. Direktoriaus matematiko K. Miliausko skaičiavimu, kas 6 sekundės – naujas žodis!

Gimnazijos rekordų siekimo istorija prasidėjo 2004 m. – direktoriaus K. Miliausko iniciatyva. Tais metais gimnazijos mokiniai pasiekė du rekordus, kurie užfiksuoti Lietuvos rekordų knygoje. Todėl mokinių aktyvas pasiūlė įsteigti gimnazijos rekordų knygą, kurioje pagal specialias taisykles, atitinkančias Lietuvos rekordų knygoje keliamus reikalavimus, būtų fiksuojami įvairūs laimėjimai ir rekordai. Rezultatui patvirtinti būtini ne mažiau kaip du nesuinteresuoti stebėtojai (liudytojai). Juos paskiria gimnazijos rekordų knygos taryba. Norint užregistruoti rekordą reikia nurodyti rekordo pavadinimą, jo skaitmeninę reikšmę, autorių, jo adresą ir telefoną arba objekto koordinates, rekordo pasiekimo datą ir laiką, naudotas matavimo priemones ir jų tikslumo klases, liudytojų pasirašytus liudijimus. Rekordai – tai jau pasiekta riba, bet tobulybė beribė…

 | Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja) Dalytė Žukaitienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.